Chính sách thành viên

Khi bạn đăng ký trở thành thành viên của 67999, bạn có quyền hưởng các ưu đãi và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp (gọi là “Dịch vụ này” dưới đây). Khi thành viên có thể sử dụng Dịch vụ này, điều đó đồng nghĩa với việc thành viên chấp nhận Điều khoản Dịch vụ này và các quy định liên quan của công ty (các quy tắc trò chơi, quy tắc đặt cược, quy tắc thanh toán, thông báo và các văn bản pháp luật liên quan).

1. Giới thiệu về Dịch vụ

Văn phòng đăng ký của công ty 67999 nằm tại Tầng 12, Tòa nhà PBCOM, 6795 Đại lộ Ayala, Góc Đường Rufino, Thành phố Makati.

2. Giải thích về Thay đổi Điều khoản sử dụng

Công ty có quyền thêm mới hoặc sửa đổi Dịch vụ này. Tất cả cập nhật hoặc thay đổi các điều khoản và dịch vụ sau khi được công bố trên trang web sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Người dùng nên thường xuyên kiểm tra Dịch vụ này và Điều khoản để đảm bảo bảo vệ quyền lợi của họ.

3. Tuyên bố về Dịch vụ

Trước khi sử dụng trang web và Dịch vụ này, thành viên phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật địa phương. Nếu có bất kỳ vi phạm nào, chúng tôi không chịu trách nhiệm trong phạm vi Dịch vụ này (Nhà điều hành không chịu trách nhiệm về việc vi phạm pháp luật tại lãnh thổ, tiểu bang hoặc quốc gia của người dùng).

4. Thông tin đăng ký

a. Khi đăng ký, người chơi phải điền thông tin cá nhân chính xác. Nếu phát hiện thông tin giả mạo hoặc sử dụng thông tin cá nhân của người khác, tài khoản sẽ bị đóng băng và tiền thưởng bị thu hồi.

b. Công ty có quyền kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng ký và người chơi phải thông báo ngay lập tức nếu cần thay đổi bất kỳ thông tin nào.

c. Người chơi phải chịu trách nhiệm về tài khoản, mật khẩu, mật khẩu rút tiền và thông tin bảo mật khác của mình.

d. Một hồ sơ người dùng chỉ được đăng ký cho một tài khoản trò chơi. Chúng tôi sẽ từ chối bất kỳ đăng ký tài khoản trò chơi nào có thông tin trùng lặp.

5. Tuyên bố về Quyền riêng tư

Công ty chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của khách hàng. Do đó, chúng tôi không sẽ tiết lộ, mua bán, cung cấp, hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn mà không có sự đồng ý của bạn và của đối tác liên kết. Chúng tôi đặt ra các yêu cầu nghiêm ngặt đối với đối tác liên kết và yêu cầu họ tuân thủ quy tắc này.

6. Chấm dứt

Công ty (Dịch vụ) có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng tài khoản thành viên mà không cần thông báo trước. Nếu thành viên vi phạm Điều khoản Dịch vụ này hoặc các quy định khác liên quan đến trò chơi, chúng tôi có quyền chấm dứt tài khoản thành viên, đóng băng bất kỳ khoản thưởng trò chơi nào (bị thu hồi, giữ lại hoặc trì hoãn).

7. Xử lý Tranh chấp

Nếu bạn phát hiện bất kỳ vấn đề tranh chấp nào (kết quả trò chơi sai, số tiền thanh toán sai, thông tin sai về sự kiện…), vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi ngay lập tức, hoặc liên hệ với chúng tôi thông qua các phương tiện liên hệ chính thức khác.

8. Tài khoản không hoạt động hoặc đóng cửa

Nếu tài khoản của bạn không có hoạt động nạp tiền, rút tiền, chuyển tiền giữa ví, hoặc đặt cược trong suốt sáu tháng liên tiếp, chúng tôi có quyền xem xét tài khoản này là tài khoản không hoạt động và tạm ngừng hoạt động tạm thời.

Nếu tài khoản của bạn không có hoạt động đăng nhập trong suốt sáu tháng liên tiếp, chúng tôi có quyền đóng tài khoản này, xử lý số dư còn lại trong tài khoản và xem xét trường hợp để đặt lại tài khoản.

9. Lỗi

Nếu có lỗi rõ ràng xảy ra, chúng tôi sẽ xử lý và sửa chữa ngay lập tức.

Nếu bạn hưởng lợi thông qua lỗi hoặc lỗ hổng khác để có lợi ích, chúng tôi sẽ thông báo ngay lập tức và có quyền thu hồi điểm lợi ích.

10. Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm

Do một số khu vực và quốc gia chưa quy định rõ về tính hợp pháp của cờ bạc trực tuyến, người chơi cần tự chịu rủi ro khi sử dụng trang web này. Nếu bạn gặp các vấn đề pháp lý liên quan và thông báo cho chúng tôi, chúng tôi có quyền hạn chế hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web này.

Trang web này được đảm bảo an toàn và đáng tin cậy, không chứa mã độc hại. Tuy nhiên, khi bạn tải xuống bất kỳ hình ảnh hoặc tệp không được ủy quyền từ các trang web khác, bạn nên xem xét kỹ và tự chịu rủi ro.

Copyright © 67999 Reserved

Scroll to Top